Snelmenu

Het project Toegankelijkheid van het Zelfregiecentrum Nijmegen kan u begeleiden bij het toegankelijker maken van uw gebouw voor mensen met een beperking. 

Gebruikers van gebouwen en de openbare ruimte hebben dezelfde behoeften. Zo heeft iedereen er baat bij wanneer de ingang van een gebouw drempelvrij is, deuren voldoende breed zijn, doorgangen binnen en buiten geen obstakels kennen en etages per lift bereikbaar zijn.

Mensen met een beperking, maar ook ouderen en ouders met een kinderwagen doen hier hun voordeel mee. Ook leveranciers hebben hier baat bij.

Voor horeca gelegenheden, winkels kan dit zelfs aanzienlijke omzet schelen als een gebouw goed toegankelijk is.

Het streven naar goede toegankelijkheid is een verantwoordelijkheid voor iedereen die een gebouw beheert.

Met het project Toegankelijkheid bieden we een handreiking, middels een verbeterplan , om die verbeteringen ook daadwerkelijk te realiseren.

Wat houdt het verbeterplan in:

► Wat kan er verbeterd worden aan een gebouw?

► Hoe kan dit gerealiseerd worden?

Met andere woorden, wij toetsen een gebouw aan de richtlijnen van het Handboek voor Toegankelijkheid (7e druk). We doen gerichte verbetervoorstellen.

Ook voorziet het project Toegankelijkheid u van documentatie over leveranciers van voorzieningen. Zoals: opritje, een lift, automatische deur. Al deze informatie wordt verwerkt in een rapport: het Verbeterplan.

Binnen het project Toegankelijkheid is een ervaren bouwkundige adviseurs actief. Ook werkt het expertisecentrum nauw samen met een expert voor blinden en slechtzienden. En een consulent voor slechthorenden.

Neem contact op met het Zelfregiecentrum Nijmegen. Adres: St. Jorisstraat 72, 6511 TD Nijmegen. Telefoon: 024 7511120  of stuur een mail naar e.vd.ploeg@zrcn.nl

 

 

Hoofdmenu